جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای ویژگیهای شخصیتی

نگار فولادی، عنایت الّه شهیدی،
دوره 0، شماره 0 - ( 6-1395 )
چکیده

مقدمه: مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش ویژگی های شخصیتی و امید به زندگی در پیش بینی سرسختی روانشناختی شکل گرفت. روش: پژوهش از نوع همبستگی و جامعه نمونه این پژوهش شامل 350 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور تهران که با روش نمونه-گیری دردسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه‌های امید به زندگی اشنایدر (SHS) ،پنج عاملی شخصیت نئو فرم کوتاه، سرسختی اهواز (AHI) استفاده شد. سپس داده ها از طریق روش های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تحلیل شد. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که بین امید به زندگی، برون گرایی، سازش پذیری و با وجدان بودن با سرسختی رابطه مثبت معنی دار و بین روان رنجورخویی، پذیرا بودن نسبت به تجارب و سرسختی، رابطه منفی معنی داری وجود دارد. تحلیل رگرسیون نیز بیان داشت که متغیرهای امید به زندگی و از بین پنج عامل شخصیتی نئو برون گرایی، سازش پذیری و با وجدان بودن بالا و روان رنجورخویی و پذیرا بودن نسبت به تجارب پایین سرسختی روانشناختی را پیش بینی می کنند. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که ویژگیهای شخصیتی و امید به زندگی نقش مهمی در سرسختی روانشناختی دانشجویان دارند. کلیدواژگان: امید به زندگی، ویژگیهای شخصیتی و سرسختی روانشناختی.


عباس روزبهانی، مرتضی ترخان، علیرضا آقایوسفی،
دوره 0، شماره 0 - ( 6-1395 )
چکیده

مقدمه: ثبات یا تغییرات شخصیتی در طول دوره زندگی یکی از موارد بحث‌برانگیز در روانشناسی است. هر دو دیدگاه دلایلی برای اثبات فرضیه‌های خود دارند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تغییرپذیری شخصیت در شاغلین تاسیسات نفتی با توجه به شرایط شغلی آنها (14 روز کار و 14 روز استراحت) است.
روش: در مطالعه پیش رو تغییرات در ویژگیهای شخصیتی 86 نفر از کارکنان تاسیسات نفتی دریائی مورد بررسی قرار گرفت. ابزار سنجش شامل پرسشنامه رشد شخصیت میانسالی (ام ال پی دی) و مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته بود. آزمودنی‌ها از نظر سابقه شغلی به سه دسته تقسیم شدند: باسابقه تا 5 سال، 6 تا 10 سال و 11 سال به بالا.
نتایج: مقایسه میانگین نمرات ویژگیهای شخصیتی در ابعاد ششگانه ( نوروتیزم، برونگرائی، باز بودن نسبت به تجربه، وجدانی بودن، سازگاری با مردم و عاملیت) نشان داد که همراه با افزایش سابقه کار افزایش در وجدانی بودن و کاهش در نوروتیزم مشاهده می شود. اما یافته‌های مربوط به مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته تغییرات متفاوتی را در ویژگی‌های شخصیتی مرتبط با سنوات شغلی نشان داد. به‌گونه‌ای که هر چه سال‌های ماندگاری در تاسیسات نفتی دریائی افزایش می‌یابد کاهش در برون‌گرائی و افزایش در نوروتیزم مشاهده شود.
بحث و نتیجه‌گیری: این یافته مغایر با تغییرات هنجاری شخصیت و نشاندهنده تاثیر موقعیت اجتماعی و شغل در ویژگیهای شخصیتی است. به‌گونه‌ای که می توان گفت مشاغلی مانند کار در سکوهای نفتی می تواند موجب تغییراتی در شخصیت بر خلاف جهت تغییرات هنجاری شود. این تغییرات اثرات منفی در تعاملات اجتماعی و سازگاری دوران میانسالی و پیری کارکنان دارد.


سالومه قاصدی مرکیه، سیاوش طالع‌پسند، اسحاق رحیمیان بوگر،
دوره 13، شماره 2 - ( 12-1394 )
چکیده

مقدمه: امروزه فیس‌بوک به‌عنوان یکی از مطرح‌ترین تارنماهای شبکه اجتماعی شناخته‌شده است و عوامل متعددی ازجمله شخصیت و انگیزه‌های فردی می‌تواند در نحوه چگونگی و میزان استفاده کاربران از این تارنمای شبکه اجتماعی تأثیرگذار باشد. این مطالعه باهدف بررسی نقش عوامل شخصیتی و انگیزشی کاربران در استفاده از فیس‌بوک انجام شد.

روش: شرکت‌کنندگان 540 نفر از کاربران عضو فیس‌بوک بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شدند. همه آن‌ها فرم الکترونیکی پرسشنامه پنج عاملی نئو و پرسشنامه سنجش انگیزه و عملکرد کاربران فیس‌بوک سمنان را تکمیل کردند. داده‌ها با روش همبستگی کاننی تحلیل شدند.

نتایج: یافته‌ها نشان داد سطوح بالای روان‌رنجورخویی و سطوح پایین وظیفه‌شناسی بیشتر از عملکردهای تبادلی/گروهی و ارتباطی استفاده می‌کنند. سطوح بالای روان‌رنجورخویی و سطوح پایین سازگاری با سطوح بالای انگیزه‌های فرار از واقعیت و عادت مرتبط بود. سطوح بالای انگیزه‌های خود بیانگری، ارتباطی و فرار از واقعیت با عملکردهای ارتباطی، تبادلی/گروهی و خبری/دریافت اطلاعات مرتبط بود.

بحث و نتیجه‌گیری: انگیزه و ویژگی‌های شخصیتی کاربران ایرانی می‌توانند به‌عنوان عامل‌های پیش‌بینی کننده عملکرد آن‌ها در فیس‌بوک مطرح باشند.


لیلی سیه جانی، محمد اورکی، حسین زارع،
دوره 14، شماره 1 - ( 6-1395 )
چکیده

مقدمه: ترک روند درمان در درمان سوءمصرف مواد همواره یکی از مشکلات عمده بوده است و دستیابی به روش‌های مؤثر برای نگهداری مددجویان تا پایان روند درمان یکی از اهداف درمانی مهم در این حوزه می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی ویژگی‌های شخصیتی سوءمصرف‌کنندگان مواد به‌عنوان عاملی مؤثر در پیروی از اصول درمان و تکمیل دوره درمان و یا ترک روند درمان است.

روش: گروه نمونه در این پژوهش شامل 200 نفر (100 نفر زن و 100 نفر مرد) بوده که به روش دسترس از میان سوءمصرف کنندگان شیشه 20 تا 40 ساله که در کمپ‌های درمانی تحت درمان اقامتی بودند، انتخاب شدند. طول درمان اقامتی به مدت 28 روز (4 هفته) بود و ماندگاری در درمان به معنی به پایان رساندن دوره درمان محسوب شده است. ویژگی‌های شخصیتی توسط پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر در ابعاد سرشتی و منشی سنجیده شد. برای تجزیه تحلیل داده از روش تحلیل واریانس چند متغیره استفاده گردید.

نتایج: یافته‌ها نشان دادند، افرادی که دوره درمان خود را به پایان رساندند در ابعاد آسیب پرهیزی و پشتکار نمرات بالا و افرادی که درمان را به اتمام نرساندند در بُعد نوجویی نمرات بالا کسب کرده‌اند.

بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان دادند، افرادی که دوره درمان خود را به پایان رساندند در ابعاد آسیب پرهیزی و پشتکار نمرات بالا و افرادی که درمان را به اتمام نرساندند در بُعد نوجویی نمرات بالا کسب کرده‌اند.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Clinical Phsychology & Personality

Designed & Developed by : Yektaweb